Tiểu Sử Liên Danh ĐOÀN KẾT, PHÁT TRIỂN & PHỤC VỤ

Phillip Nguyen Ông Nguyễn Xuân Hiển PhillipỨng cử viên Chủ Tịch

 • Sinh năm 1964, tại Huế, Việt Nam.
 • Giám Đốc Công Ty Digital Marketing Solutions, LLC (2000 – hiện tại)
 • Nghề nghiệp quá   khứ – Giáo sư / Adjunct Faculty Đại Học ITT Technical Institute, Jordan College
 • Cao Học / Master Kỹ Sư Vi Tính – GVSU (2004)
 • Cử Nhân Quản Trị Nhân Sự & Hành Chánh – WMU (1992)
 • Tốt nghiệp Lãnh Đạo Cộng Đồng Bất Vụ Lợi – United Ways (2007)
 • Giám Đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Grand Rapids MI (1992- 1996)
 • Thành lập Viên Đài Truyền Hình Cộng Đồng Grand Rapids MI (1997)
 • Trưởng Ban Tổ Chức Tết Cộng Đồng Grand Rapids (2009 & 2011)
 • Quản Trị Viên Hội Đồng – Trường Child Discovery Center (2006-209)
 • Hội Viên Quản Trị Cộng Đồng – Công Viên Millennium Park of Kent County (2005 – 2007)
Duong van Bieu Ông Dương Văn Biểu – Ứng cử viên Phó Chủ Tịch Nội Vụ

 • Sinh năm 1949 tại xã Tân Xuyên, Quận Quản Long, Tỉnh An Xuyên
 • Học tại Đại Hoc Khoa Học Cần Thơ
 • Giáo Sư Trường Trung Học Bán Công Nguyễn Hiền Năng, Tỉnh An Xuyên
 • Sĩ Quan hiện dịch Không Quân QLVNCH / Bảo trì phi cơ
 • Đến định cư tại Grand Rapids Michigan từ năm 1991
 • Phó chủ tịch Nội Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids từ 1998 đến nay.

 

Tran Nguyet Anh  Bà Trần Nguyệt Ánh – Ứng cử viên Phó Chủ Tịnh Ngoại Vụ

 • Sinh năm 1962 tại Sài Gòn, Việt Nam
 • Di tản và định cư tại Grand Rapids, Michigan từ năm 1975
 • Tốt nghiệp Đại Học trường Grand Valley State University năm 1985 với bằng Cử nhân Khoa Học Y Tá
 • Y tá tâm lý tại Bệnh Viện Borgess, Kalamazoo, Michigan
 • Nhân viên Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tại Nhật Bản và Đại Hàn kiêm về định cư và phiên dịch, thông dịch (1988 – 1995)
 • Thông dịch và phiên dịch cho các tòa Đại Sứ và Cơ Quan Quốc Tế tại Tokyo, Nhật Bản (1995-1996)
 • Thông dịch và phiên dịch cho các bệnh viện, bộ y tế, tòa án, hãng xưởng, trường học (1997- hiện tại)
 • Giám Đốc Công Ty Thông Dịch và Phiên Dịch Liaison Linguistics, LLC (2001 – hiện tại)
 • Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Châu Á, LLC (2009 – hiện tại)