Merry Christmas & Happy New Year - Văn nghệ mừng Giáng Sinh và gây quỷ cho Tết Nguyên Đáng 2015. 12/27/14 at Knight of Columbus, Wyoming do ban điều hành hiện thời tổ chức.
Kết Thúc của bầu cử C.D. 2014

IMPORTANT UPCOMING EVENTS / NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG

TET PROGRAMMING GUIDELINES / MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH TẾT

IMPORTANT UPCOMING EVENTS / NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG

Tết Nguyên Đán / Vietnamese Lunar New Year

Date: Saturday, January 21, 2016 from 2:30 PM to 5:30 for Children Tet Festival, 6PM to 8PM  for Traditional Tet Ceremonial (most important), 8PM to Midnight for Tet Dancing & Concert, at the Wyoming Mall. 1256 28th St SW, Wyoming, MI 49509.   South West side of the corner of Michael & 28th St.

Ngay Gio: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids và Phụ Cận sẽ tổ chức TẾT NGUYÊN ĐÁN vào ngày 21 tháng 1 năm 2017 tại 28th Wyoming Mall, 1256  28th St.,Wyoming, Michigan 49509 (góc đường 28th & Michael gần rạp chiếu phim cũ và chợ trời như năm ngoái).

Hội Chợ Tết từ 2:30 giờ chiều đến 5:30 giờ chiều gồm có những gian hàng bán món ăn Việt Nam do các hội đoàn của Cộng Đồng, văn nghệ tuyển thi tài năng trẻ, những trò chơi Tết cho trẻ em với sự cộng tác của Balloonist Artist Carl Kranz.  Xin quý Đồng Hương cho các em đến tham dự.  Lễ Tết Truyền Thống từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối với sự đóng góp của nhiều hội đoàn và sự tham dự của hơn 20 cơ quan và chính quyền địa phương.  Đêm Văn Nghệ Dạ Vũ từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya với sự cộng tác của 15 ca sĩ địa phương.

Please click on the following links for more details:

All information for our sponsors/ Thông tin cho những cơ quan bảo trợ chương trình Tết

General Letter of Invitation to Tet / Thư mời tổng quát tham dự Tết

For more details, you can visit our Facebook at https://www.facebook.com/vietgrmi/

###

This year’s Tet Sponsors

Xin quý đồng hương vào trang nầy để xem hết những chi tiết của chương trình.

Our community is very grateful to this year’s Tet sponsors ($250+).  Cộng Đồng chúng ta chân thành biết ơn những nhà bảo trợ cho chương trình Tết năm nay.

 

 

 

 

KIM NHUNG MARKET
4242 Division Ave S #11
Grand Rapids, MI 49548
(616) 406-1918

 

CRYSTAL BUI PCL
146 Monroe Center St. NW, #1108
Grand Rapids, MI 49503
616-855-2001

MERCANTILE BANK
310 Leonard St NW
Grand Rapids, MI 49504
(616) 726-1504

 VIETNAMESE UMC
NHA THO TIN LANH VIETNAM

212 Bellevue St SE,
Grand Rapids, MI 49548
(616) 534-4948

 

 LEE AUTO EXPORT
3410 Division Ave South
Grand Rapids, MI 49548
( 616 ) 246 7141

Ba Le Wireless – AT&T – Bale
4211 Division Ave S,
Grand Rapids, MI 49548
(616) 818-999

SAIGON GROCERY
141 28th St. S.E.
Grand Rapids, MI 49548
(616) 245-5851

ASIA AUTO SERVICES & SALES
3300 S. Division Ave.
Wyoming, MI 49548
(616) 334-1659

 

###

Welcome and thank you for visiting our website.  Vietnamese-American Community of Grand Rapids & Surroundings is a not for profit organization.  None of our staff including the president and two vice-presidents get paid.  We are 100% volunteering based organization with an objective to build a more united, stronger and healthier community.

We have many community programs and projects that can not be done without people like you.  These including but not limited to:

  • Citizenship Class where we help permanent residents to be come U.S. citizen.
  • English Class where we teach basic English skill to the elderly and the new comers.
  • Healthcare where we connect individuals with healthcare providers.
  • Cultural Preservation & Community Pride thru many cultural events throughout the year.
  • Voter Registration where we help our new citizens to participate local, state and federal elections

We as a community is very thankful and proud of our new adopted homeland – the United States of America.  The ultimate end goal of our organization is to build a strong and a proud Vietnamese-American Community here in West Michigan and in the end – a stronger and a more proud United States of America.

Thank you.

Phillip Nguyen – President
Bieu Duong – V.P. of Internal Affairs
Nguyet Anh Tran – V.P. of External Affairs

UNITED VIETNAMESE

UNITED VIETNAMESE