CDNVQG GRAND RAPIDS ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT 2018. XIN XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH DƯỚI ĐÂY. HAPPY VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR 2018. SEE PROGRAMMING DETAILS BELOW

IMPORTANT UPCOMING EVENTS / NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG

Click here TET PROGRAMMING GUIDELINES / MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH TẾT

IMPORTANT UPCOMING EVENTS / NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG

Tết Nguyên Đán / Vietnamese Lunar New Year

Date: Saturday, the 17th of February 2018 at Knight Columbus Hall 5830 Clyde Park Ave SW, Wyoming, MI 49509 (near Menard Center between 54th St. & 68th St.)

Ngày Giờ: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids và Phụ Cận sẽ tổ chức TẾT NGUYÊN ĐÁN tại Knight Columbus Hall 5830 Clyde Park Ave SW, Wyoming, MI 49509 (near Menard Center between 54th St. & 68th St.)

Hội Chợ Tết từ 1:30 giờ chiều đến 3:30 giờ chiều gồm có những gian hàng bán món ăn Việt Nam do các hội đoàn của Cộng Đồng, văn nghệ tuyển thi tài năng trẻ, những trò chơi Tết cho trẻ em.  Xin quý Đồng Hương cho các em đến tham dự.  

Lễ Tết Truyền Thống từ 4 giờ chiều đến 6:30 giờ tối với sự đóng góp của nhiều hội đoàn và sự tham dự của hơn 20 cơ quan và chính quyền địa phương.  

Đêm Văn Nghệ Dạ Vũ từ 7 giờ tối đến 12 giờ khuya với sự cộng tác của 25 ca sĩ địa phương.

Please click on the following links for more details:

Tet Programming Outline / Mục Lục Chương Trình

All information for our sponsors/ Thông tin cho những cơ quan bảo trợ chương trình Tết

General Letter of Invitation to Tet / Thư mời tổng quát tham dự Tết

For more details, you can visit our Facebook at https://www.facebook.com/vietgrmi/

###

Our Community is very grateful to this year’s (2018) Tet Sponsors

Our community is very grateful to this year’s Tet sponsors ($250+).  Cộng Đồng chúng ta chân thành biết ơn những nhà bảo trợ cho chương trình Tết năm nay.

 

 

KIM NHUNG MARKET
4242 Division Ave S #11
Grand Rapids, MI 49548
(616) 406-1918

 LEE AUTO EXPORT
3410 Division Ave South
Grand Rapids, MI 49548
( 616 ) 246 7141 

Ba Le Wireless – AT&T – Bale
4211 Division Ave S,
Grand Rapids, MI 49548
(616) 818-999

SAIGON GROCERY
141 28th St. S.E.
Grand Rapids, MI 49548
(616) 245-5851

###

Welcome and thank you for visiting our website.  Vietnamese-American Community of Grand Rapids & Surroundings is a not for profit organization.  None of our staff including the president and two vice-presidents get paid.  We are 100% volunteering based organization with an objective to build a more united, stronger and healthier community.

We have many community programs and projects that can not be done without people like you.  These including but not limited to:

  • Citizenship Class where we help permanent residents to be come U.S. citizen.
  • English Class where we teach basic English skill to the elderly and the new comers.
  • Healthcare where we connect individuals with healthcare providers.
  • Cultural Preservation & Community Pride thru many cultural events throughout the year.
  • Voter Registration where we help our new citizens to participate local, state and federal elections

We as a community is very thankful and proud of our new adopted homeland – the United States of America.  The ultimate end goal of our organization is to build a strong and a proud Vietnamese-American Community here in West Michigan and in the end – a stronger and a more proud United States of America.

Thank you.

Phillip Nguyen – President
Bieu Duong – V.P. of Internal Affairs
Nguyet Anh Tran – V.P. of External Affairs

UNITED VIETNAMESE

UNITED VIETNAMESE